Aardwarmte_1.jpg 30-09-2014 · Als alternatief voor fossiele brandstoffen blijkt geothermie of aardwarmte een interessante oplossing.
Geothermie is gebaseerd op een eenvoudig principe: de calorieën die in de bodem zitten gebruiken als warmtebron.
Voor particulier gebruik bestaan er twee systemen: de horizontale en de verticale winning.

Horizontale winning
Deze oplossing vereist de minste administratieve stappen vereist, gezien men bij dit systeem boven de grondwaterspiegel blijft. Het is dus niet nodig om, zoals voor een verticale sonde, een vergunning te verkrijgen. Het horizontale systeem heeft niettemin andere beperkingen:
  • Om een voldoende rendement te behalen, moet de oppervlakte van het terrein minstens anderhalf keer groter zijn dan de te verwarmen vloeroppervlakte. Een oppervlakte die 2 of 2,5 keer groter is, biedt het beste rendement. - Het bodemoppervlak moet waterdoorlatend zijn en mag niet bebouwd of begroeid zijn.
  • De bodem moet zowel het afvloeiend water kunnen absorberen (dat ook warmtecalorieën bevat) als de warmte van de zon. Daarom plaatst men het buitennetwerk beter niet op een schaduwrijke plek.
  • De aard van de bodem heeft een invloed op het rendement. Dat zal hoger zijn in een kleihoudende bodem dan in een zandbodem. - Voor het plaatsen van een horizontaal geothermiesysteem het terrein bovendien toegankelijk zijn voor zware machines (laadmachine, vrachtwagens,...).
Verticale winning
Het principe van warmtewinning uit de bodem op grotere diepte is exact hetzelfde als bij een horizontale winning. De diepte van de boring wordt bepaald door het vermogen dat vereist is voor de verwarming van de lokalen en/of voor de productie van het sanitair warm water.
Voor een gemiddelde woning moet men twee boringen met een diepte van ongeveer 80 meter overwegen. Een voorafgaande bodemstudie is aan te raden om het energiepotentieel van de ondergrond in te schatten, want niet elke bodem heeft hetzelfde vermogen om de latente warmte te regenereren.
In elk geval gaat een boring nooit dieper dan 300 meter. De collectorbuizen hebben de vorm van een gesloten lus en worden in een boorput geplaatst. Ze moeten slijtvast en perfect waterdicht zijn.
Voor een boring hebt u bepaalde administratieve vergunningen nodig. Naast de verplichting om het grondwater niet te vervuilen, zijn er nog andere zaken die gerespecteerd moeten worden (afstand tot de openbare weg, afstand tot de aangrenzende percelen, afstand tussen de verschillende boorputten,...).
De kost van een boring ligt hoger (ongeveer 50 euro per geboorde meter) dan voor het horizontale systeem, maar het verticale systeem biedt heel wat voordelen.
Het garandeert een stabielere temperatuur doorheen het jaar en vereiste oppervlakte voor de boringen is erg beperkt. Er wordt immers amper 1 tot 2 m² grondoppervlakte benut.
Deze oplossing is dus in het bijzonder interessant voor huizen met een kleine tuin, op voorwaarde dat het terrein toegankelijk is voor de boorinstallatie.

Tekst: Dominique Nuydt © Daikin