immosimulator.jpg 01-10-2015 · Een woning kopen, bouwen of verbouwen kost veel geld. Welk budget moet u precies voorzien? De recent gelanceerde IMMOsimulator brengt alvast meer duidelijkheid. 

In België waakt FSMA (Financial Services and Markets Authority) als officiële autoriteit over de financiële markten en diensten. Ze waarschuwt spaarders, beleggers en kredietnemers voor risicovolle producten en geeft consumenten nuttige adviezen. Om hen nog beter te kunnen bedienen, werd vorig jaar Wikifin.be (www.wikifin.be) gelanceerd. Deze website geeft onafhankelijke informatie op het vlak van dagelijks bankieren, spaar- en beleggingsproducten, verzekeringen, pensioenen, leningen en hypothecaire kredieten. 
Sinds kort vindt u op deze website een IMMOsimulator terug. Daarmee kunt u volgens de initiatiefnemers snel en eenvoudig de kostprijs berekenen en de financiële haalbaarheid nagaan van uw vastgoedproject. Ook verschillende kredietformules vergelijken behoort naar verluidt tot de mogelijkheden. 

Zo werkt het 
De IMMOsimulator vindt u terug in de rubriek ‘Tools’ of via een rechtstreekse link op de homepage van Wikifin.be. Allereerst dient u het project te specificeren: een woning bouwen, een bestaand pand kopen/verbouwen of een nieuwbouw kopen. Gaat het om een bestaand pand, dan moet u aangeven of dat al dan niet ouder is dan vijf jaar. Vervolgens moet u aanduiden in welk gewest het project gelegen is, of het om uw eerste en enige woning gaat en of die uw hoofdverblijfplaats wordt. U krijgt hier ook de kans om aan te geven of het toe te passen beschrijf groot of klein is.  

Vervolgens wordt gevraagd naar meer details over de kostprijs van uw project: de aankoopprijs van de grond of de woning, de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken, het ereloon van de architect en eventuele extra kosten. De module berekent dan automatisch de aankoopkosten, de notariskosten, de te betalen btw en de kosten die gepaard gaan met het hypothecair krediet. Op die manier krijgt u een zicht op het volledige kostenplaatje. Daarnaast geeft u zelf aan hoeveel eigen middelen u ter beschikking hebt. Op basis daarvan vertelt de IMMOsimulator het bedrag van het te lenen kapitaal dat u nog nodig hebt.  

In het laatste scherm van de simulatie kunt u gaan ‘spelen’ met de verschillende parameters van het krediet: de jaarrentevoet, de looptijd, de formule (vast of variabel) en eventuele schommelingen van de rentevoet. Wanneer u de parameters wijzigt met behulp van een schuifbalkje, leest u onmiddellijk de financiële implicaties wat betreft de maandelijkse afbetaling en de totale rentelast van het krediet. Kiest u voor een variabele rentevoet, dan komt u ook te weten hoeveel de extra lasten zullen bedragen bij een maximale rentestijging. En klikt u rechts op de Tabel-knop, dan kunt u aflossingstabellen en grafieken opvragen. Kortom: deze IMMOsimulator lijkt ons inderdaad een handig hulpmiddel om een beter zicht te krijgen op de haalbaarheid van uw vastgoedproject. 

Meer informatie over dit thema vind je Ik ga Bouwen & Renoveren nr. 371 van juni 2014. 
Tekst: Roel Van Espen