Veranda.jpg 17-07-2014 · Een stedenbouwkundige vergunning is een toelating om bouw- of renovatiewerken uit te voeren. Ze wordt door de bevoegde instanties afgeleverd en moet altijd met de hulp van uw architect worden aangevraagd. Voor zogenaamde ‘werken van geringe omvang’ heeft u echter geen vergunning nodig of bestaat een vereenvoudigde procedure. Wilt u weten of uw plannen voor een veranda een stedenbouwkundige vergunning vereisen? Neem dan rechtstreeks contact op met uw gemeente voor een algemeen overzicht van de geldende voorschriften. Want ook al is stedenbouw een gewestelijke bevoegdheid, er kunnen ook andere bepalingen gelden (gemeentereglement, bodembestemmingsplan,…)

Wanneer voor de bouw van een veranda een vergunning moet worden aangevraagd, betekent dat dat u zich ook aan de opgelegde thermische prestaties dient te houden. Naargelang het gewest, hangt de noodzaak van een stedenbouwkundige vergunning van verschillende factoren af.

Vlaams Gewest
Geen vergunning nodig, een eenvoudige aangifte volstaat indien de max. oppervlakte = 40 m2, met inbegrip van de oppervlakte van andere bestaande aangrenzende bijgebouwen, en indien de max. hoogte = 3 m tot de dakgoot en 4,50 m tot de nok.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Altijd een vergunning vereist.

Waals Gewest
Geen vergunning nodig, een eenvoudige aangifte volstaat indien: 
  • de veranda één verdieping omvat en aan het hoofdgebouw grenst;   
  • max. oppervlakte = 30 m²; max. hoogte = 3 m tot de dakgoot en 5 m tot de nok; max. diepte = 3,50 m.
Houd ook rekening met de afstand tot de perceelgrens die u moet respecteren én met de voorschriften voor de plaatsing van nieuwe ramen. Indien u een veranda bouwt en daarvoor een raam maakt in een draagmuur van de hoofdwoning, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, aangezien die werken impact hebben op de stabiliteit van de bestaande constructie.

Meer informatie: www.belgium.be/nl/huisvesting

Tekst: Sylvie Reversez 
© Keller