zonneboiler.jpg 17-07-2014 · Van alle systemen op basis van hernieuwbare energie kan de zonneboiler wel zeer goede papieren voorleggen. Maar wat houdt deze technologie precies in?

Het principe:
we benutten de warmte van de zon voor de productie van sanitair warm water. In onze streken levert de zon immers voldoende energie om 60% van de behoefte aan sanitair warm water van een doorsnee gezin op te vangen. Zonnecollectoren (thermische zonnepanelen) op het dak zetten de zonnestraling (40% rechtstreekse en 60% diffuse zonnestraling) om in nuttige warmte. 

Hoe werkt het?
Een thermisch zonnepaneel bestaat uit een absorptieplaat die de rechtstreekse en de diffuse zonnestraling opvangt en die die straling vervolgens, als warmte, via een netwerk van fijne buizen doorgeeft aan een warmtegeleidende vloeistof. Deze vloeistof circuleert vervolgens in een spiraalvormige warmtewisselaar die in een opslagvat zit. De warmte wordt via de spiraal overgedragen aan het sanitair water in de boiler. Eenmaal de vloeistof haar warmte heeft overgedragen aan het water in de boiler, keert ze terug naar de zonnepanelen. 

Wanneer de zon onvoldoende schijnt, zal een bijkomende verwarming, zoals een stookketel, een elektrische weerstand of een andere generator bijspringen om het sanitair warm water op de juiste temperatuur te brengen.

Kostprijs
Reken tussen 4.000 en 5.000 euro voor een volledig pakket (4 m2 zonnecollectoren en boiler van 250 liter), inclusief btw en plaatsing. Bovendien krijg je in de drie gewesten premies voor de plaatsing van een zonneboiler.

Tekst: Gérard Kaiser
© www.energids.be