belasting_winst_verkoop_vastgoed.jpg 30-09-2014 · Als u een woning of een grond met winst verkoopt, dan wordt u hierop belast. Met welke regels moet u rekening houden?
De prijzen van vastgoed zijn de laatste jaren flink gestegen. Goed nieuws natuurlijk voor wie eigenaar is van een grond of een woning. De kans dat u uw eigendom met winst kunt (door)verkopen is immers heel groot. U moet echter wel rekening houden met het feit dat een deel van uw winst door de fiscus zal worden afgeroomd, zowel wanneer het gaat om een grond, dan wel een woning.

U verkoopt een grond
Verkoopt u een grond met winst, dan zult u hierop belast worden als er minder dan 8 jaar is verstreken tussen het tijdstip van aankoop en het tijdstip van verkoop. De data op de authentieke akten van aan- en verkoop zijn hierbij bepalend. De meerwaarde op gronden wordt ofwel belast tegen 33%, ofwel tegen 16,5%.
  • U betaalt 33% (plus gemeentebelasting) als er minder dan 5 jaar is verstreken tussen de notariële akten van aan- en verkoop.
  • Is er meer dan 5 jaar, maar minder dan 8 jaar verlopen tussen de akten van verwerving en vervreemding, dan wordt de winst belast tegen 16,5% (plus gemeentebelasting).
  • Is er meer dan 8 jaar tussen de verwerving en de vervreemding, dan is er in principe geen belasting.
U verkoopt een gebouw
Ook bij een gebouw (woning of appartement) moeten we kijken hoeveel tijd er verlopen is tussen de authentieke akten van aan- en verkoop.
  • Is er minder dan 5 jaar verstreken tussen de notariële akte van aan- en verkoop, dan betaalt u 16,5 % (plus gemeentebelasting) op de winst. Voor gebouwen is de belasting van 16,5 % ook verschuldigd als er binnen 5 jaar na de aankoop van de grond hierop een gebouw wordt opgericht dat vervolgens binnen 5 jaar na de ingebruikneming wordt verkocht.
  • Is de waarde van het gebouw lager dan 30% van het geheel (grond en gebouw), dan geldt de regeling voor de verkoop van gronden (zie hoger). Denk bijvoorbeeld aan gronden met vervallen gebouwen erop, landbouwgronden met loodsen voor dieren en materieel, enzovoort.
  • Is er meer dan 5 jaar verlopen tussen de notariële akte van aan- en verkoop, dan betaalt u in principe geen belasting.
Geen belasting op winst eigen woning
Verkoopt u uw eigen woning met winst, dan zult u hierop geen belastingen betalen. De eigen woning is de woning die u met uw gezin bewoont (het is dus de plaats waar uw hoofdverblijfplaats is gevestigd). Gedurende de 12 maanden die de maand van de verkoop voorafgaan, moet u de woning gedurende minstens 6 maanden zelf hebben bewoond.

Tekst: Johan Steenackers © GF