gemene_muren_1_1.jpg 08-09-2015 · Volgens de wetgever wordt elke muur vermoed gemeen te zijn als die tot scheiding dient tussen gebouwen, en dat tot aan het minst verheven dak, of tussen binnenplaatsen en tuinen.
De (mede-)eigenaars van de afsluiting (muur, beplanting, haag,…) worden verplicht om de scheidingsgrens tussen hun eigendommen te beheren als een goede huisvader en de kosten hiervoor te delen. Elke eigenaar kan beslissen om een gemene muur te herstellen of er een te bouwen. Hij beschikt zelfs over het recht om zijn buur te verplichten te delen in de werken én in de bijbehorende kosten. Maar, elke wijziging aan de afsluiting die unilateraal en uitsluitend in het belang van de eigenaar die de wijziging aanbrengt wordt aangebracht, wordt uitsluitend gefinancierd door die eigenaar. Wil een eigenaar de gemene muur bijvoorbeeld verhogen, dan heeft hij dat recht, maar hij moet het wel zelf betalen. De verhoging is dan enkel eigendom van hem.

Bestaan er echter twijfels over de oppervlakte van de respectieve terreinen, dan kan een landmeter-expert het terrein afbakenen. De grenzen tussen de eigendommen zullen dan worden vastgelegd met grenspalen in de bodem. Voor zich in de kosten te jagen, moet eerst het eigendomsbewijs van beide eigenaars bekeken worden. Daarin kunnen immers speciale voorwaarden vermeld staan. Er bestaan nog andere methodes om grenzen te bepalen (oude grenspalen, kadastergegevens, stedenbouwkundige gegevens,…). Of neem contact op met een notaris. Hij kan je het best informeren.

Een eigenaar die, tot slot, de kosten voor de gemene afsluiting niet meer wilt betalen, kan dat zonder problemen doen, op voorwaarde dat de gemene muur geen gebouw ondersteunt waarvan hij eigenaar is. Hij kan dan gewoon beslissen de gemene afsluiting niet meer te gebruiken.

(Philippe Van Someren/foto Betafence)
 
Lees meer in het magazine Ik Ga Bouwen, nu in je krantenwinkel. Info www.ikgabouwen.be