Zonneboiler_01_light.jpg 31-08-2015 · Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers maken gebruik van hetzelfde principe.
Thermische zonnecollectoren vangen de warmte-energie van het zonlicht op. Die warmte wordt afgegeven aan een vloeistof die via leidingen naar een boiler loopt en daar de warmte terug afgeeft aan het sanitair water in de boiler. Gezien de zon niet altijd schijnt, zeker niet in onze contreien, zal er echter niet altijd voldoende sanitair warm water beschikbaar zijn. Daarom is het noodzakelijk een bivalent systeem te installeren. Dit wil zeggen een systeem met meerdere warmtebronnen. De thermische zonnepanelen krijgen in het systeem uiteraard de voorkeur als warmtebron, omdat ze gebruik maken van een gratis hernieuwbare energiebron. De andere, bijkomende warmtebron, bijvoorbeeld een cv-ketel, zorgt dan enkel voor de bijverwarming indien nodig.

De kostprijs voor een zonneboilerinstallatie schommelt tussen 4.000 en 5.500 euro, maar ze reduceert het energieverbruik voor de productie van sanitair warm water wel met 15% in vergelijking met een traditionele cv-ketel. Laten we even de berekening maken: het gemiddeld gasverbruik van een eengezinswoning met 4 personen bedraagt 20.000 kWh/jaar. Bespaar je 15%, dan kun je je jaarlijkse energiekost met 160 euro reduceren. Dat betekent dat de installatie na 28 jaar is terugverdiend. Maar als we rekening houden met de subsidies die het Vlaamse Gewest toekent, dan komen we al uit op een terugverdientijd van ongeveer 14 jaar. Wat al een stuk interessanter is.
 
(Els Staessens/foto Weishaupt)
 
Lees meer in het magazine Ik Ga Bouwen, nu in je krantenwinkel. Info www.ikgabouwen.be