Belgen_lenen_almaar_latersmall.jpg 14-10-2015 · Belgen gaan op steeds hogere leeftijd een hypothecaire lening aan. Het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwe huizen zakt ook. Toch raadt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gezinnen aan nu te bouwen.
Het aantal jonge leners neemt af. Het aandeel van de 18- tot 34-jarigen is gedaald van 43 procent in 2006 tot 35 procent nu. In vergelijking met de voorbije zes jaar daalde het aantal vergunningen voor nieuwe huizen met maar liefst 17%. Nochtans ligt de hypothecaire rente nog altijd bijzonder laag. Volgens de VCB speelt met name de hoge eigen inbreng die banken nu vragen, jonge ontleners nu parten. Toch komt het er op aan om nu te bouwen.

Adviezen voor kandidaat-bouwers
Wie 10 tot 20 procent van de hypothecaire lening zelf kan inbrengen, aarzelt best niet om zijn nieuwbouwdroom te realiseren. Vanaf begin 2016 ligt het maximale E-peil voor nieuwe woningen nog eens tien E-peilpunten lager dan nu: op E50 in plaats van op E60. Als je aan deze verplichting wil ontkomen, komt het erop aan de bouwvergunning voor de nieuwe woning nog voor 2016 in te dienen. De VCB hoopt dat de Vlaamse regering op korte termijn de momenteel opgelegde eigen inbreng bij een hypothecaire lening zal kunnen verlichten, met name door een deel van die eigen inbreng te verzekeren.
Bron: Vlaamse Confederatie Bouw