BEN-bouwen_niet_verplicht_maar_loont_welSmall.jpg 13-10-2015 · Bouw vandaag nog BEN. Dat is de boodschap die het Vlaams EnergieAgentschap geeft. Dat betekent: werk niet naar het E-peil 50 verplicht in 2016, maar wel naar het E-peil 30 dat in 2021 in voege gaat.
BEN-architect Luc Dedeyne kreeg de opdracht te sleutelen aan een bestaand bouwplan om bij de voordeligste variant uit te komen. Aan het ontwerp, de indeling en de oriëntatie van de woning mocht hij niet raken. Voor de winst ging hij dus op zoek naar de ideale combinatie van energiebesparende investeringen. Om het totale kostenplaatje correct te bepalen, werden alle factoren in rekening gebracht: de bouwkosten, vervangings- en onderhoudskosten, uitgaven voor energieverbruik en  inkomsten uit premies en korting op onroerende voorheffing.
De architect kwam tot de conclusie dat niet de oorspronkelijk geplande E59-woning (E-peil 60 geldt nog tot 31 december 2015 als norm), maar de BEN-variant (E-peil tussen E30 en E20) veel interessanter was. Elke extra geïnvesteerde euro, wordt tweemaal teruggewonnen. De optimalisatie bespaart de bouwers van de woning ruim 28.000 euro.
Een aanrader vooruit te kijken
Vandaag is BEN nog geen verplichting. De E-peileis voor woningen zal de komende jaren verstrengen tot we in 2021 de eis E30 (BEN) bereiken. Het VEA raadt dit wel aan. En zo volgen ook de bouwheren dit advies op. Vandaag loopt al 10 procent van de bouwers voor op de verplichtingen. Zij hebben zich goed geïnformeerd over de voordelen. Afhankelijk van het ontwerp loopt de besparing  op tot bijna 1000 euro per jaar. Je ervaart meer comfort door minder warmteverlies en minder tocht. De waarde van de woning blijft (ook later) concurrentieel met nieuwbouw anno 2021. Een huis gaat gemiddeld negentig jaar mee. Denk dus zeker vooruit, ook al overleef je je huis niet.
De berekeningen waarnaar het VEA verwijst, zijn uitgevoerd door Luc Dedeyne, architect- energieconsulent bij Bouwunie.
Download de BEN-handleiding gratis op www.energiesparen.be/BEN