aannemer.jpg 16-09-2014 · U kunt met uw aannemer heel wat verschillende afspraken maken over de betaling van diens werken. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende systemen? 

Het staat u meestal vrij om met uw aannemer afspraken te maken over hoe die met u afrekent. Het is wel belangrijk dat vóór de aanvang van de werken te doen en laat die afspraken ook op papier zetten. Maakt u geen afspraken, dan is het werk aangenomen tegen een ‘gebruikelijke prijs’. Het is de aannemer die dan beslist hoeveel hij u aanrekent. Dat betekent meteen dat u wel eens voor verrassingen kunt komen te staan omdat de rekening hoger is dan u had verwacht. Maar… de vrijheid van de aannemer is in dat geval echter niet onbeperkt. Hij moet het contract te goeder trouw uitvoeren en zich schikken naar de gebruikelijke tarieven. Hij moet met andere woorden ‘redelijk’ blijven. Krijgt u een rekening die overdreven is, dan kunt u die betwisten. 

Vaste en globale prijs 
U kunt met de aannemer overeenkomen dat hij de werken uitvoert tegen een op voorhand overeengekomen globale en vaste prijs. Het voordeel voor u is dat u weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan. Stijgt de prijs van de materialen of de uurlonen of duren de werken langer dan voorzien, dan voelt u daar niets van. Zijn er echter onverwachte meerwerken, dan mag de aannemer daarvoor een bijkomend factuur sturen als u daarmee akkoord ging en de prijs schriftelijk werd vastgelegd. 

Een prijs per eenheid van maat
U kunt ook een prijs afspreken per stuk of per eenheid van maat. Bijvoorbeeld: u komt overeen dat een vloerder u een bepaald bedrag per vierkante meter aanrekent, een elektricien een vaste prijs per geplaatst stopcontact vraagt enz. Voordeel is ook hier dat u op voorhand weet wat de werken u gaan kosten. Net als bij een aanneming tegen een vaste prijs heeft de aannemer er op zijn beurt echter alle belang bij dat het werk zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, wat de kwaliteit niet altijd ten goede komt.

Een uurloon en de materiaalprijs
Uw aannemer zou ook kunnen aangeven hoeveel hij vraagt voor de door hem geleverde materialen en de gepresteerde uren. Door te kiezen voor een dergelijk systeem weet u alvast op welke basis uiteindelijk wordt afgerekend. Hoeveel de rekening precies gaat bedragen, weet u daarentegen niet. 

Werken aan een uurtarief
U kunt ook met uw aannemer afspreken dat die aan een uurtarief bij u komt werken. Mogelijks koopt u daarbij zelf de materialen. Als u dat doet is het belangrijk een goed beeld te hebben van het aantal gepresteerde uren. Een dergelijk systeem is dan ook enkel aan te raden als u geregeld zelf op de werf bent en de prestaties in het oog kunt houden. 

Tekst: Jan Roodhooft