EPB_niet_nalevensmall.jpg 14-10-2015 · Gebouwen gaan verschillende generaties mee. DE EPB-regelgeving moet ervoor zorgen dat een nieuwbouwwoning die tand destijds moet doorstaan. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert controles uit.
 
In opdracht van de Vlaams Regering, houdt het VEA toezicht op het naleven  van de procedure en het voldoen aan de EPB-eisen. Eerst en vooral moet er een startverklaring door een verslaggever zijn ingediend. Het niet of laattijdig indienen leidt tot een boete van 250 euro. Is de aangifte ook effectief binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning ingediend? Als dit te laat of niet is ingediend, volgt een boete van 1.000 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter nieuwbouwvolume.  Voldoet een gebouw niet aan de opgestelde EPB-eisen, volgt een administratieve boete. Het boetebedrag is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. Een inbreuk op de eisen resulteert vrij snel in een boetebedrag van 250 euro of hoger. Tot slot moet de EPB-verslaggever ook naar waarheid rapporteren. Uiteindelijk voert het VEA ook controle op de aangifte uit, tijdens verschillende fasen van het bouwproces. Na vaststelling van fouten kan het Vlaams Energieagentschap de verslaggever verplichten om een correcte EPB-aangifte in te dienen.
De opbrengst van de administratieve boetes van de energieprestatieregelgeving komt in het Energiefonds terecht. Dit fonds wordt gebruikt om extra stimulerende initiatieven te nemen om het energieverbruik in gebouwen te beperken. 

www.energiesparen.be 
(kcw)