gezond_bouwen_met_de_juiste_materialensmall.jpg 16-10-2015 · Alle bouwmaterialen kunnen de lucht in de woning vervuilen. Door de juiste materialen voor de ruwbouw, isolatie of afwerking te kiezen, vermijd je vervuilende stoffen.
Heel wat materialen voor de bouw bevatten vluchtige organische stoffen. De beste manier om ze te vermijden, is om deze stoffen niet in huis te halen. Ze veroorzaken geurhinder, hoofdpijn, oogirritaties en op lange termijn mogelijk kanker. Soms kan je de aanwezigheid van hoge concentraties aan vluchtige organische stoffen ruiken zoals in verflucht, maar er kunnen ook schadelijke hoeveelheden aanwezig zijn zonder je het merkt.

Honderd procent voorkomen is niet altijd mogelijk. Nieuwbouw of renovatiewerken zorgen meestal voor een verhoging van vluchtige organische stoffen in je huis. Daarom is het belangrijk de ruimte intensief te ventileren telkens je bouwmaterialen gebruikt hebt.

Bouwmaterialen met een label
Door te kiezen voor materialen met een label, speel je op zeker.  Materialen die een  label dragen, voldoen gegarandeerd aan een aantal milieu- en duurzaamheidscriteria. Het gaat om labels voor vloeren, muren, ruwbouw, bekleding, isolatie en afwerking. Enkele bestaande labels zijn cradle to cradle, Ecolabel, M1 en NaturePlus.

Een overzicht van de labels: www.lne.be

(kcw)