Blowerdoortest.jpg 18-10-2016 ·
Met behulp van een blowerdoortest test je de luchtdichtheid van een nieuwbouw. Uiteraard is dit het werk van een energiedeskundige.
Onderzoek toont aan dat een gebrekkige luchtdichtheid aanleiding kan geven tot ongewenste, vervelende tochtverschijnselen in de woning. Deze ongecontroleerde ventilatie maakt dat er soms tot 15 % van de opgewekte warmte zomaar verloren gaat, met een aanzienlijk hogere energiefactuur als gevolg. In bepaalde gevallen ontstaan er koudebruggen die in extremis zelfs aanleiding geven tot plaatselijke vorming van condensatie met nefaste schimmelvorming als gevolg. Een luchtdichte woning is anno 2016 dan ook een must.
Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een bestaande woning of nieuwbouw gemeten met behulp van een blowerdoortoestel. De test kan uitgevoerd worden om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning na te gaan en anderzijds om een geijkte kwantitatieve meetwaarde van de luchtdichtheid te bekomen.  Het laten uitvoeren van een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld gezien doen dalen met 6 tot 12 E-punten.
Prijs van de blowerdoortest
De kostprijs van een blowerdoortest varieert naargelang het type woning en de testomstandigheden. Voor appartementen en de meest gangbare woningen liggen de prijzen meestal vast en variëren tussen de 300 tot 450 euro. Vraag een gratis offerte bij een deskundige via  EPC-platform.be. (kcw/foto istock)