Elektrisch_verwarmen.jpg 17-07-2014 · Kan men in 2014 nog overwegen om op elektriciteit te verwarmen? De gewijzigde energievereisten, de prijsstijging van de fossiele brandstoffen, de opkomst van hernieuwbare energieën,… zijn allemaal factoren die een invloed hebben op deze vraag. 

Het belangrijkste nadeel van elektrisch verwarmen is de gebruikskost: 1 thermische KWh produceren aan de hand van elektriciteit kost veel meer dan 1 KWh geproduceerd met gas of stookolie. Toch biedt elektrische verwarming ook heel wat voordelen: de installatie is eenvoudig, de investeringskost laag en er is zo goed als geen onderhoud nodig. Ze laat bovendien per vertrek een nauwkeurige regeling van de temperatuur toe en de comforttemperatuur wordt snel bereikt.

Doeltreffendheid en EPB
Elektrische verwarming wordt in de EPB-beoordeling afgestraft. Maar waarom? We kunnen immers stellen dat elk elektrisch kilowattuur dat wordt verbruikt in een gebouw voor verwarming wordt omgezet in warmte. Er is geen enkel productieverlies, in tegenstelling tot een gas- of stookolieketel. Het probleem is dat men voor de EPB-prestatie rekening houdt met de primaire energie die wordt verbruikt. De elektriciteit die wij gebruiken, is echter geen primaire energie maar het resultaat van de transformatie van fossiele of nucleaire energie in de elektriciteitscentrale. Het rendement van de centrales en het distributieverlies over heel het elektriciteitsnetwerk worden berekend aan de hand van een conversiefactor van 2,5. Zo stemt in de EPB-berekening 1 kWh elektriciteit geconsumeerd in een woning overeen met 2,5 kWh primaire energie. 

En in lage-energie- of passiefwoningen?
Men zou kunnen denken dat in een lage-energie- of passiefwoning een elektrisch verwarmingssysteem wel interessant kan zijn, gezien de warmtebehoefte in een dergelijke woning veel lager ligt dan in een gewone woning. Dat klopt echter niet, zeker niet in België. Zoals we immers al aanhaalden, stemt het omzetten van primaire energie in eindenergie (zoals vermeld op de elektriciteitsfactuur) overeen met een conversiefactor van 2,5. 
Een passiefhuis heeft een netto-energiebehoefte van maximum 15 kWh/m² per jaar. Aan deze behoefte voldoen met een gascondensatieketel met een seizoensrendement van 102%, zou een verbruik inhouden van ongeveer 14,7 kWh/m² per jaar. Wanneer men voor een elektrische verwarming kiest, zou het verbruik aan primaire energie oplopen tot 37,5 kWh/m² per jaar. 

Besluit 
Gezien de ongunstige ecologische balans en een hoge kWh-kost wordt elektriciteit beter niet gebruikt voor de verwarming van ruimtes. Enkel in combinatie met een warmtepomp vindt elektrische energie een zinvolle toepassing, op voorwaarde dat het seizoenrendement van uw warmtepomp boven de 2,5 ligt. Elektrische verwarming kan daarentegen wel nuttig zijn voor het plaatselijk verwarmen van een ruimte dat maar tijdelijk wordt gebruikt, om snel de comforttemperatuur te bereiken (bijvoorbeeld in een badkamer). 

Een uitgebreidere versie van dit artikel vind je in Ik ga Bouwen & Renoveren nr. 371 van juni 2014. 
© Vasco

Benoît Bilocque – Econologic