ben.jpg 18-04-2018 · Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Maar waarom zou je tot dan wachten om BEN te bouwen als je dat nu al probleemloos kan? Zo win je immers meteen al de strijd tegen de energiefactuur en is je woning later veel meer waard. Bovendien kan je een beroep doen op heel wat financiële stimuli. Op www.ledereenBEN.be helpt coach BEN jou en je collega-bouwers om vandaag al een woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen. Het ultieme doel? ledereen BEN!

6 voorwaarden voor BEN
 
In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:
 
1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis, 
4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.
 
Coach BEN maakt iedereen BEN!
 
De 6 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen, klinken bijzonder theoretisch in de oren. Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector al in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.iedereenBEN.be.
Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer', over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…
 
Schrijf je in voor de BEN-challenge!
Wie de uitdaging wil aangaan om vandaag al een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen, kan zich via de website ook inschrijven voor de BEN-challenge. Dan krijg je een wekelijkse ledereenBEN-nieuwsbrief waarin coach BEN iedereen met bouwplannen 17 weken lang door de vaak verwarrende jungle van overwegingen en beslissingen loodst. Het eindpunt? Een Bijna-EnergieNeutraal huis om in te wonen voor iedereen.