dak_dat_groen_is.jpg 17-07-2014 · Een groendak opbouwen vraagt kennis en expertise van gespecialiseerde vaklui. U hebt hier zowel iemand nodig die de stabiliteit en de draagkracht van uw dak kan inschatten en berekenen (een architect/ingenieur) als iemand met kennis van de opbouw (zonder een laag te vergeten) en van planten.
Een groendak bestaat uit verschillende lagen en materialen. Ze spelen stuk voor stuk een belangrijke rol in de goede werking ervan.
 • Vegetatielaag: 
  De begroeiing van een groendak kan bestaan uit vetplanten (sedum), grassen, kruiden, struiken of zelfs bomen.
 • Substraatlaag: 
  Dit is de belangrijkste laag. Hij zorgt voor voedsel en water voor de planten, de verankering van plantenwortels en de afvoer van regenwater. De substraatlaag bestaat uit een mineraal gesteente (een licht gesteente dat veel ‘lucht’ bevat en dus ook veel water kan opnemen) en organisch materiaal. De dikte van de laag is afhankelijk van de plantensoorten.
 • Filterdoek: 
  De filterdoek zorgt ervoor dat de mineralen niet wegstromen met het regenwater, maar vastgehouden worden in het substraat.
 • Drainagelaag: 
  De volgende laag zorgt voor de afvloeiing van het overtollige water. De keuze van de drainagelaag is afhankelijk van het soort groendak.
 • Absorberende beschermmat: 
  Deze mat beschermt de dakafdichting of de wortelwerende laag.
 • Wortelwerende laag:
  De wortelwerende laag zorgt dat de plantenwortels het dak niet beschadigen. Bij nieuwbouw wordt deze laag al van bij het begin voorzien. Bij bestaande woningen wordt ze op de bestaande dakbedekking geplaatst.
 • Randafwerking: 
  Als de dakrand niet hoog genoeg is, moet een randafwerking worden voorzien, met speciale profielen en daarrond een zone met grind of kiezels die niet begroeid is.
Die zones verhinderen dat:
 • opspattende neerslag de gevel van het aanpalende gebouw vuil maakt;
 • planten de waterafvoer verstoppen;
 • de begroeiing over de dakrand naar beneden hangt;
 • extreme wind de vegetatie- of substraatlaag wegblaast.
Regenwaterafvoer
Tussen de planten wordt een inspectierooster geplaatst om te controleren of de drainagelaag naar behoren functioneert. Een rooster op de verticale afvoerbuis zorgt dat er geen blaadjes en kleine plantenresten in de afvoerpijp terechtkomen.

Tekst: Chantal Verrecas
© Eternit