Appartementen worden het meest voorkomende woningtype

Appartementen worden het meest voorkomende woningtype

Vanaf 2022 zal het appartement het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen worden. Deze evolutie, opgetekend door de Vlaamse Confederatie Bouw, beantwoordt aan een demografische vraag: het stijgend aantal eenpersoonsgezinnen en koppels zonder kinderen.

Ondanks de forse stijging van het totaal aantal nieuwe wooneenheden in 2018 bleef de toename van het aantal vergunde nieuwe huizen relatief beperkt. Het aantal vergunde flats steeg van circa 16.000 in 2011 tot meer dan 30.000 in 2018. Het aantal vergunde huizen is in deze periode stabiel gebleven en bleef schommelen rond 15.000 per jaar met een stijging tot bijna 17.000 in 2018. De opstoot aan toegekende vergunningen in 2018 had wel in belangrijke mate te maken met de piek van vergunningsaanvragen eind 2017 om te ontsnappen aan de strengere energie-eisen (S- en E-peil) vanaf begin 2018.

In tegenstelling tot vier jaar geleden zijn de gesloten en halfopen woningen nu blijkbaar op de terugtocht. Als de tendens van de laatste jaren zich doorzet, worden de flats in Vlaanderen vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype. De VCB voorspelt dat in 2024 de appartementen een aandeel van 30% krijgen tegenover 29% voor open, 21% voor gesloten en 19% voor halfopen woningen.

De groei van het aantal en het aandeel aan flatgebouwen beantwoordt aan een demografische vraag. Die wordt gekenmerkt door een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens en van de koppels zonder kinderen. Volgens de recentste bevolkingsprognose van het federale Planbureau zal het aantal eenpersoonsgezinnen tegen 3030 met bijna 150.000 (of 16%) en het aantal koppels zonder kinderen met iets meer dan 75.000 (of 10%) toenemen. Tegelijk zal het aantal gezinnen met kinderen met circa 45.000 (of 6%) afnemen. (kcw – bron: Vlaamse Confederatie Bouw)

Terug naar nieuwsartikels
Cookie Instellingen