Betere bescherming met vernieuwde vestigingswet

Betere bescherming met vernieuwde vestigingswet

Naar aanleiding van het nieuws over onafgewerkte huizen door een faillissement benadrukt Embuild Vlaanderen het belang van controle op startende aannemers. Komt er een vernieuwde vestigingswet of een alternatief zoals een kwaliteitslabel zoals Vlaams minister van Werk Jo Brouns voorstelt?

Tot 1 januari 2019 was de vestigingswet van kracht in Vlaanderen, waardoor iemand die een nieuw bouwbedrijf wilde starten moest bewijzen dat hij de nodige ondernemersvaardigheden had. Het afschaffen van deze vestigingswet had tot gevolg dat iedereen aannemer kan worden, ook zonder de juiste opleiding of ervaring.

Embuild Vlaanderen pleit ervoor om opnieuw een regelgeving in te voeren die de toegang tot het bouwberoep controleert. “Dit beschermt consumenten, want zij hebben een betrouwbare partij nodig die precies realiseert wat in het plan staat. Overigens moeten niet alleen consumenten beschermd worden tegen roekeloze starters, ook de sector zelf heeft er belang bij”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. 

Vernieuwde vestigingswet?

Politiek is men nog niet bereid om te evalueren welke impact het afschaffen van de vestigingswet heeft, maar om de sector en consumenten te beschermen tegen onafgewerkte huizen en onbetaalde onderaannemers, is het noodzakelijk om een vernieuwde vestigingswet in te voeren. Alleen zo kan het aantal gedupeerden in de hele keten afnemen.

Embuild Vlaanderen zal bij de minister blijven aandringen op de herinvoering van een regelgeving die de toegang tot een beroep in de bouwsector in Vlaanderen onderwerpt aan criteria die de kans op vroegtijdig falen in de sector vermindert.

Zelf al grondig checken

Intussen kan je zelf aan de slag om te bekijken of een bedrijf betrouwbaar werk uitvoert. De beste manier om eerst en vooral de kwaliteit na te gaan, is om referenties te vragen, deze ook gaan opzoeken, en de mening van klanten vragen die onlangs met de aannemer in zee gegaan zijn.

Ook kan je een kijkje nemen op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), om te zien of een aannemer daar wel degelijk in staat, en hoelang het bedrijf al bestaat.  Op de website van FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl) vindt men een databank van erkende aannemers. Let wel: deze aannemers zijn erkend om overheidsopdrachten te mogen uitvoeren. Het is dus niet omdat je een aannemer niet terugvindt in deze databank, dat hij geen goed werk zou leveren.

Ook vind je betrouwbare aannemers, architecten en studiebureaus terug aan de hand van het Construction Quality-label. Op haar website www.buildyourhome.be publiceert Embuild een lijst van betrouwbare aannemers. Daar vind je als particulier aannemers zonder sociale en/of fiscale schulden, en 10 gouden tips van Embuild om van jouw bouw- en verbouwproject een succesverhaal te maken.

Wil je weten of je niet op een failliete aannemer stoot? Dat kan je nagaan op de website van Social Security. Dat kan alleen als het bedrijf werknemers in dienst heeft. 

(kcw)

Terug naar nieuwsartikels

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwbouwaanbod?

Registreer je hier en blijf op de hoogte van het aanbod dat aan jouw wensen voldoet!

Blijf op de hoogte