De belangrijkste krachtlijnen van de Wet Breyne

De belangrijkste krachtlijnen van de Wet Breyne

De Wet Breyne vierde onlangs haar vijftigste verjaardag. Een belangrijke wet gezien ze al heel wat bouwheren heeft weten te beschermen wanneer ze een woning op plan of in aanbouw aankopen.

Om de koper van een woning in aanbouw of op plan te beschermen, is de verkoper van het gebouw in aanbouw aansprakelijk tot het einde van de werken, net  zoals de architect en de aannemer. Zij blijven bovendien aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het gebouw gedurende tien jaar.

Wettelijk gezien mag de verkoper geen volledige betaling van de werken eisen voor de ondertekening van het compromis. De verkoper mag aan de koper wel een waarborg vragen die niet meer dan 5 procent van de totaalprijs bedraagt. Vanaf de ondertekening van het compromis, mag de verkoper de prijs van de grond vragen en de prijs van de werken die op dat ogenblik al voltooid zijn. De betalingen gebeuren verder in schijven en naarmate de werken verder vorderen.

 

Waarborgen
De verkoper of de aannemer moet de koper bepaalde waarborgen bieden voor het geval hij insolvabel wordt. De wet Breyne voorziet twee vormen van waarborgen, die verschillen naargelang de aannemer al dan niet erkend is.

Erkende aannemers moeten verplicht een borgtocht stellen aan 5% van de prijs van het gebouw. Dat bedrag moeten de erkende aannemers storten op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas. Ze moeten hiervan binnen de dertig dagen na de ondertekening van de overeenkomst een bewijs kunnen voorleggen aan de koper-bouwheer. De gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het overblijvende deel bij de eindoplevering.
Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de werken, te wijten aan de verkoper of de aannemer, mag de koper de sommen die hem toekomen door het geleden nadeel voorafnemen op het bedrag van de borgtocht.

Niet-erkende aannemers kunnen een voltooiingswaarborg stellen bij een financiële instelling. Die verbindt zich ten aanzien van de koper/bouwheer als hoofdelijke borg toe de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw. Het is ook mogelijk dat de aannemer de terugbetaling van de al gestorte bijdragen waarborgt. (kcw – bron: Notaris.be)

Terug naar nieuwsartikels

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwbouwaanbod?

Registreer je hier en blijf op de hoogte van het aanbod dat aan jouw wensen voldoet!

Blijf op de hoogte