Duurzaam en bewust met bouwmaterialen omgaan

Duurzaam en bewust met bouwmaterialen omgaan

Je kan voor je bouwproject kiezen uit een bijna onuitputtelijk gamma aan materialen. Wanneer je slim omgaat met materialen, kan je de milieu-impact drukken.
De milieukost omvat de schade aan het leefmilieu die veroorzaakt wordt tijdens het productieproces, het gebruik, het onderhoud en bij de ontmanteling van het materiaal. Het besef groeit dat materialen op een gezonde en sociaal verantwoorde manier geproduceerd moeten worden. Ook je persoonlijk comfort zal er wel bij varen omdat duurzame materialen een gezonde leefomgeving bevorderen. Met volgende richtlijnen maak je een doordachte keuze.

Gebruik niet meer materiaal dan nodig. Zo kan je de lengte van de rioleringsbuizen en de waterleidingen zo kort mogelijk houden, zijn te dikke funderingen en vloeren niet nodig en moeten niet-dragende muren niet even dik zijn als dragende.
Als je materiaal in standaardmaten gebruikt, zal je minder afval hebben. Gebruik waar mogelijk geprefabriceerde elementen voor muren, trappen, funderingsbalken, isolatiemateriaal enzovoort. En zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheden bestelt.

Duurzaam kiezen, betekent verder ook rekening houden met transport, de manier waarop ze zijn geproduceerd, de gebruikte grondstoffen, de mate waarin het materiaal gerecycleerd kan worden enzovoort. De milieu-impact gelinkt aan het energieverbruik tijdens de gebruiksduur van een recent gebouw neemt gevoelig af in vergelijking met oude, slecht geïsoleerde gebouwen. Vanuit die optiek zijn het dus de bouwmaterialen zelf die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de milieu-impact.

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] ontwikkeld. Als particulier kan je zelf mee uitkijken naar de officiële Europese erkenningslabels. Zo herkennen we de labels ‘cradle-to-cradle’, der Blauwer Engel (Duits) en het EU Ecolabel voor verf en vernis en FSC voor hout. Je vindt alle labels terug op www.labelinfo.be.

(kcw / bron: Slim bouwen/levenslang comfort)

Terug naar nieuwsartikels