Het verloop van de oplevering

Het verloop van de oplevering

Jouw nieuwe woning is bijna klaar om er te kunnen intrekken, maar toch is het nog even afwachten op de oplevering. Wanneer de Wet Breyne – de woningbouwwet – van toepassing is, gebeurt de oplevering in twee keer: een voorlopige en een definitieve oplevering.

De oplevering van de woning gebeurt volgens de contractuele afspraken. Is er niets in het contract geregeld, dan geldt de betaling als stilzwijgende oplevering. De oplevering van een woning gebouwd onder de wet Breyne gebeurt in twee keer: de voorlopige oplevering en de definitieve, die ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering valt. Wanneer je met een architect werkte, doorloopt hij de oplevering mee.

Evalueren

De bouwheer heeft in deze periode de tijd om zijn woning te evalueren en bij gebreken de aannemer om een herstelling te vragen. In het geval van een algemeen aannemer gebeurt de voorlopige en de definitieve oplevering telkens voor alle werken samen. Bij verschillende aannemers gaat het om een voorlopige oplevering door elk van hen.

Gebreken en fouten meld je het best meteen, niet alleen mondeling, maar in het af te leveren pv. Hoe klein de fout ook mag zijn: alles wat niet voldoet aan de contractuele afspraken, moet worden opgenomen. Trek je in de woning in zonder voorlopige oplevering, dan ontstaat er een vermoeden van stilzwijgende voorlopige oplevering. Wat betekent dat je alle gebreken en fouten zonder vraag tot herstelling aanvaardt.

Aangifte

Na afloop van de vergunde werken breng je de gemeente op de hoogte van de einddatum. De gemeente komt vaststellen of er schade is aan het openbaar domein als gevolg van de bouwwerken. Neem je je intrek, dan moet je binnen de 30 dagen bij het kadaster een melding doen. Eerst zal het kadaster een berekening van het kadastraal inkomen bezorgen. Binnen drie maanden na de berekening stuurt de btw-administratie je een btw-bouwaangifte waarin je aangeeft welke werken uitgevoerd zijn door professionele aannemers (waarvoor je btw hebt betaald) en welke werken kosteloos door derden werden uitgevoerd. Daarom moet de aangifte de volgende bijlagen bevatten: het bouwplan, de bestekken, het bewijs van ‘eigen werk’ en de originele facturen. (kcw – bronnen: FOD Economie en Vlaanderen.be)

Terug naar nieuwsartikels

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwbouwaanbod?

Registreer je hier en blijf op de hoogte van het aanbod dat aan jouw wensen voldoet!

Blijf op de hoogte