Hulp van familie of vrienden op je werf: mag dat?

Hulp van familie of vrienden op je werf: mag dat?

Bij het bouwen van een woning gebeurt het wel eens dat je de hulp wilt inschakelen van een familielid of vriend. Maar de vraag is: mag dit wel?

Het sociale luik in de gratis hulp bij bouwwerken is complex. De regel zegt dat derden je mogen helpen op voorwaarde dat het werk gratis gebeurt en de helpers niet gebonden zijn aan bepaalde arbeidsuren. In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is het maar toegelaten tot de tweede graad (grootouders of kleinkinderen), maar in principe zijn er geen problemen als je geholpen wordt door een oom of neef.

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk. Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van verschillende factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de vriend volledig op zijn eentje komt werken in het huis. Verder speelt ook de omvang van de werken een rol. De sanctie kan oplopen tot enkele duizenden euro’s, zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Bron: Vlaanderen.be

(kcw)

Terug naar nieuwsartikels
Cookie Instellingen