We kiezen vaker voor energiezuinige technieken

We kiezen vaker voor energiezuinige technieken

Vlaanderen bouwt vanaf 1 januari 2021 Bijna Energie Neutraal (BEN). Dat stemt overeen met een minimaal E-peil van E30. Opvallend is dat we eigenlijk al jaren energiezuiniger bouwen dan wat de opgelegde norm voorschrijft. Binnen de markt energiezuinige technieken investeren we vooral in zonnepanelen.

Sinds de invoering van een verplicht aandeel hernieuwbare energie voor woningen in 2014, is de toepassing van hernieuwbare energietechnieken fors toegenomen. In 76% van de woongebouwen kiezen bouwheren voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.

Voor alle woongebouwen samen is voor aanvraagjaar 2017 in 72% van de ingediende aangiften zonnepanelen toegepast, eventueel in combinatie met een warmtepomp of zonneboiler. Het is vooral belangrijk dat de zonnepanelen worden afgestemd op het te verwachten elektriciteitsverbruik.

De warmtepomp wordt in woongebouwen in bijna een op vijf projecten ingezet en de zonneboiler kent voorlopig een terugval naar 2%. Zonnepanelen blijven ook nu nog de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie in de woningbouw. De aandacht moet verder ook nog verschuiven naar het gebruik van groene warmte (warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler). Daar zijn dan ook premies voor.
De ambitie is om langzaam af te stappen van woningen aangesloten op het aardgasnet en meer en meer te gaan voor warmtepompen en warmtenetten, waar mogelijk.

(kcw / m.m.v. VEA, www.energiesparen.be)

Terug naar nieuwsartikels