Op 26 april organiseren tal van professionelen uit de bouwsector een inspiratiedag voor al wie wil bouwen. Nieuwbouwprojecten, modelappartementen, kijkwoningen, nieuwe verkavelingen, inspiratiewoningen, toonzalen.... openen hun deuren voor alle geïnteresseerden. Iedereen welkom!!